Zdolności

Wszystkie właściwości charakteryzujące przedmioty z gry. Poniższe wersje dotyczą tylko podstawki RoC.

1,00 - Właściwości Przedmiotów
1,20 - Właściwości Przedmiotów