Zdolności

Wszystkie czary i umiejętności, aktywne i pasywne przyporządkowane jednostkom zwykłym, także neutralnym. Poniższe wersje dotyczą tylko podstawki RoC.

1,00 - Umiejętności Jednostek
1,20 - Umiejętności Jednostek